آخرین اخبار

درباره ما

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خدیجه خدائی

 

تحریریه:

سردبیر مجموعه : سید مهران حسینی

 

دبیر اجتماعی: اثمر وثوق

 

دبیر ورزشی: محرم محمدیان

 

دبیر اقتصادی: مرید محب زاده

 

دبیر علمی پزشکی: فاطمه اسکندری

 

دبیر فرهنگی هنری: عصمت ماهیان

 

 

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق برای سایت وفای قلم محفوظ است