وفای قلم http://vafayeghalam.ir خبرها و گزارش ها و مطالب ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی Tue, 19 Jun 2018 09:42:11 +0430 fa-IR hourly 1 http://vafayeghalam.ir?v=4.8.6 آماده شدن نقشه نهایی مجتمع توانبخشی وحرفه آموزی معلولین؛ عقد قرارداد و تحویل زمین به مجری ساخت و شروع عملیات خاک برداری طی روزهای آینده با همت خیرین http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%ad/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%ad/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:42:11 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11877 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%ad/feed/ 0 سازمان بازرسی: متخلفان واردات غیرقانونی ۵ هزار خودرو لوکس شناسایی شدند http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:21:58 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11867 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/feed/ 0 «سونامی» که پسر کارگردان معروف راه انداخت! http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:21:40 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11868 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b3%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af/feed/ 0 شیطنت "سنا" برای ممنوعیت تحصیل ایرانیان در رشته انرژی هسته ای http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:17:54 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11861 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7/feed/ 0 وزیر آموزش و پرورش:نگاه خط کشی دولتی و غیردولتی تخریب کننده است/ برخی ماهیت حاکمیتی آموزش و پرورش را مانع مشارکت می‌دانند/ افراط و تفریط همکاران غیردولتی را اذیت می‌کند http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ba/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ba/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:15:39 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11860 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%b7-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ba/feed/ 0 نمایندگان با کلیات طرح اصلاح سهمیه ایثاگران در کنکور موافقت کردند http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:11:25 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11856 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%ab/feed/ 0 جام جهانی ۲۰۱۸؛ چشم بادامی ها در پی انتقام از کلمبیا /صلاح ناجی مصر/ جدال لهستان در ششمین روز جام ۲۱ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8%d8%9b-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8%d8%9b-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:01:17 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11853 http://vafayeghalam.ir/1397/03/29/%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b8%d8%9b-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82/feed/ 0 حساب فرد خاطی را از معلمان زحمتکش مدارش غیرانتفاعی جدا کنید http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4/#respond Sun, 03 Jun 2018 07:44:05 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11845 http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%ad%d9%85%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4/feed/ 0 کدام غذاها باعث کبودی زیر چشم می شوند؟ http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f/#respond Sun, 03 Jun 2018 07:36:20 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11842 http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%da%a9%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f/feed/ 0 اعلام محدودیت های ترافیکی و توقف در مراسم ارتحال امام خمینی (ره) http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7/#respond Sun, 03 Jun 2018 07:30:15 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11839 http://vafayeghalam.ir/1397/03/13/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 مدیر امور شعب استانهای بانک ایران زمین تاکید کرد: ضرورت تغییر نگاه و تفکر برای تحقق بانک داری دیجیتال http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/#respond Wed, 30 May 2018 09:05:20 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11829 http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86/feed/ 0 پرداخت سود سهامداران شرکت توسعه اقتصادی آرین http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/#respond Wed, 30 May 2018 08:57:53 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11826 http://vafayeghalam.ir/1397/03/09/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/feed/ 0 صحن مجلس بعد از کشف بسته مشکوک http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%b5%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%88%da%a9/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%b5%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%88%da%a9/#respond Tue, 29 May 2018 09:51:10 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11822 http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%b5%d8%ad%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%81-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%88%da%a9/feed/ 0 استانبول بدون هنرنمایی http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Tue, 29 May 2018 01:24:36 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11813 http://vafayeghalam.ir/1397/03/08/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 با بیان شیوای راویان دوران دفاع مقدس؛ مجاهدت شهیدان باکری در طلائیه در قالب مستند روایت می شود http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%9b/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%9b/#respond Mon, 28 May 2018 10:15:20 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11802 http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3%d8%9b/feed/ 0 روستای اسطلو چشم انتظار باران، همت مسئولان و ستاره ای چون استیلی/ گزارشی از مشکل آب روستای اسطلو سراب http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%84%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%84%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6/#respond Mon, 28 May 2018 10:11:26 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11801 http://vafayeghalam.ir/1397/03/07/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%84%d9%88-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6/feed/ 0 یوز در دام سامورایی / ‌گرفتار چشم بادامی ها http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85/#respond Sun, 27 May 2018 18:00:42 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11811 http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%db%8c%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85/feed/ 0 رئال و فتح ١٣ گانه اروپا در جدال با لیورپول / جام جهانی بدون صلاح http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%a1%d9%a3-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%a1%d9%a3-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%b1/#respond Sun, 27 May 2018 01:23:54 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11812 http://vafayeghalam.ir/1397/03/06/%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%a1%d9%a3-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%b1/feed/ 0 شکست تیم ملی ایران مقابل فرانسه میزبان در گام نخست http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 26 May 2018 05:38:18 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11797 http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86/feed/ 0 ستاره سینمای ایران با کوله باری از آرزو ها آسمانی شد / ‌ملک مطیعی درگذشت ؛ ‌رسانه ملی شرمنده ‌ http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88/ http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88/#respond Sat, 26 May 2018 02:30:31 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11791 http://vafayeghalam.ir/1397/03/05/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%b1%d8%b2%d9%88/feed/ 0 همراه پرداخت بانک ایران زمین، تجربه متفاوتی دیگر http://vafayeghalam.ir/1397/02/29/%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%aa/ http://vafayeghalam.ir/1397/02/29/%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%aa/#respond Sat, 19 May 2018 13:04:23 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11784 http://vafayeghalam.ir/1397/02/29/%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%aa/feed/ 0 وفای قلم و آخرین تحولات کازرون http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d9%88%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d9%88%d9%86/#respond Fri, 18 May 2018 11:40:34 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11770 http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d9%88%d9%86/feed/ 0 شفر ساخت ایران هم به بازار آمد +عکس http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/ http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Fri, 18 May 2018 11:12:47 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11765 http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0 قوانین خروج زنان از کشور را بیشتر بدانیم http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Fri, 18 May 2018 11:04:00 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11762 http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0 در روز تعطیل این ۸ کار را انجام دهید http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/#respond Fri, 18 May 2018 10:28:18 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11756 http://vafayeghalam.ir/1397/02/28/%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d9%86-%db%b8-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af/feed/ 0