وفای قلم http://vafayeghalam.ir خبرها و گزارش ها و مطالب ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی Fri, 30 Nov 2018 18:36:12 +0330 fa-IR hourly 1 http://vafayeghalam.ir?v=4.9.9 قاچاق طلا از لیبی به امارات http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/#respond Fri, 30 Nov 2018 18:36:01 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12404 http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%84%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/feed/ 0 نقل و انتقالات دانشگاه آزاد از ۱۵ آذر آغاز خواهد شد http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%a2%d8%ba/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%a2%d8%ba/#respond Fri, 30 Nov 2018 18:27:19 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12398 http://vafayeghalam.ir/1397/09/09/%d9%86%d9%82%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b5-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%a2%d8%ba/feed/ 0 ۹۵ درصد گوشی‌های موبایل وارداتی قبل از اجرای طرح ریجستری قاچاق بود/ ۳۰ تا ۴۰ درصد در قیمت تلفن همراه حباب وجود دارد http://vafayeghalam.ir/1397/09/08/%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/08/%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/#respond Thu, 29 Nov 2018 23:45:40 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12401 http://vafayeghalam.ir/1397/09/08/%db%b9%db%b5-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7/feed/ 0 پس از باران/عکس های بکر از طبیعت کردستان شهرستان سقز توسط عکاس وفای قلم http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:57:19 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12377 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%da%a9%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed/ 0 تقابل ژنرال با مهاجری در سرمای تبریز / ماشین سد راه زردهای نصف جهان در راه صدر نشینی http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:46:53 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12374 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85/feed/ 0 رمز ماندگاری در سینما از زبان شریفی نیا/ بازیگر نقش " ولید" متهم به مافیای سینمای ایران شد http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:40:57 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12371 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7/feed/ 0 کاریکاتور روزنامه واشنگتن‌پست درباره سرسپردگی ترامپ در برابر آل‌سعود http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86%e2%80%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86%e2%80%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:36:04 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12367 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86%e2%80%8c%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 پاسخ به شایعه خروج کارمندان سفارتخانه ها از ایران http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:31:29 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12361 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0 غرش کهکشانی های دیار شهریار در جهنم آزادی/ یکشنبه، شور تبریز در تب پایتخت http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%ba%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%ba%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/#respond Fri, 23 Nov 2018 09:16:22 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12360 http://vafayeghalam.ir/1397/09/02/%d8%ba%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/feed/ 0 پورسعید:صنعت پرداخت کشور در حال تجربه یک جهش بزرگ است http://vafayeghalam.ir/1397/08/24/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/24/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%db%8c/#respond Thu, 15 Nov 2018 09:05:34 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12356 http://vafayeghalam.ir/1397/08/24/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%db%8c/feed/ 0 بانک ایران زمین نخستین بانک دیجیتال کشور http://vafayeghalam.ir/1397/08/23/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/23/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4/#respond Wed, 14 Nov 2018 08:48:18 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12354 http://vafayeghalam.ir/1397/08/23/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b4/feed/ 0 کاهش آسیب پذیری زیرساخت های کشور یکی از ماموریت های پدافند غیرعامل http://vafayeghalam.ir/1397/08/06/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/06/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2/#respond Sun, 28 Oct 2018 14:25:32 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12350 http://vafayeghalam.ir/1397/08/06/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2/feed/ 0 پاری سن ژرمن ایران و دشت سه امتیاز دیگر در سرزمین غیرت http://vafayeghalam.ir/1397/08/04/%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86-%da%98%d8%b1%d9%85%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/04/%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86-%da%98%d8%b1%d9%85%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/#respond Fri, 26 Oct 2018 11:59:21 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12342 http://vafayeghalam.ir/1397/08/04/%d9%be%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86-%da%98%d8%b1%d9%85%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/feed/ 0 حسرت شاگردان نکونام برای برد در زمین خانگی http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7/#respond Thu, 25 Oct 2018 20:12:35 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12345 http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa-%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%a9%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7/feed/ 0 بازگشایی نمایشگاه تراکنش ایران در تهران از ۲۲ آبان http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/#respond Thu, 25 Oct 2018 14:50:16 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12339 http://vafayeghalam.ir/1397/08/03/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1/feed/ 0 طرح پیشگیری از تنبلی چشم ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال از آبان ماه http://vafayeghalam.ir/1397/08/01/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d8%aa/ http://vafayeghalam.ir/1397/08/01/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d8%aa/#respond Tue, 23 Oct 2018 14:25:16 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12331 http://vafayeghalam.ir/1397/08/01/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%db%b3-%d8%aa/feed/ 0 نشست خبری افتتاح دانشگاه «فرشچیان»/ تربیت سراستادان هنری، رسالت اصلی دانشگاه http://vafayeghalam.ir/1397/07/28/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/28/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1/#respond Sat, 20 Oct 2018 14:37:55 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12326 http://vafayeghalam.ir/1397/07/28/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b4%da%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1/feed/ 0 تراکتور در سرزمین نخلستان ها بدون قطعات اورجینال در راه فتح نفت http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/#respond Fri, 19 Oct 2018 11:29:01 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12320 http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%ae%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7/feed/ 0 موتور ماشین در سرمای تبریز با نفت روشن می شود؟ http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%85/#respond Fri, 19 Oct 2018 11:14:52 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12317 http://vafayeghalam.ir/1397/07/27/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%d9%85/feed/ 0 شفر و دایی در راند نهم لیگ هجدهم http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Thu, 18 Oct 2018 09:46:43 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12310 http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af-%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%84%db%8c%da%af-%d9%87%d8%ac%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0 فرزند کوچک آذربایجان در برابر سرخ های پایتخت http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/#respond Thu, 18 Oct 2018 09:30:48 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12305 http://vafayeghalam.ir/1397/07/26/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be/feed/ 0 بیشترین مردودی های معاینه فنی پیکان و نیسان http://vafayeghalam.ir/1397/07/25/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/25/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86/#respond Wed, 17 Oct 2018 18:17:17 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12301 http://vafayeghalam.ir/1397/07/25/%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86/feed/ 0 بانک ایران زمین آماده خدمات رسانی به زوار اربعین http://vafayeghalam.ir/1397/07/22/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/22/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88/#respond Sun, 14 Oct 2018 16:34:02 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12308 http://vafayeghalam.ir/1397/07/22/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d9%88/feed/ 0 برگردان افراد ناتوان روحی و جسمی به جامعه از طریق ورزش http://vafayeghalam.ir/1397/07/19/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/19/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85/#respond Thu, 11 Oct 2018 18:28:36 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12294 http://vafayeghalam.ir/1397/07/19/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%ac%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85/feed/ 0 احضار دایی به دادگاه در رابطه با کمک زلزله زدگان کرمانشاه http://vafayeghalam.ir/1397/07/12/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae/ http://vafayeghalam.ir/1397/07/12/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae/#respond Thu, 04 Oct 2018 17:18:17 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12275 http://vafayeghalam.ir/1397/07/12/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ae/feed/ 0